Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2017

starryeyed
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viainsanelife insanelife
starryeyed
Reposted frombluuu bluuu viaRudeGirl RudeGirl
starryeyed
5155 547a 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viayourhabit yourhabit
starryeyed
Nie dbaj o to na co nie masz wpływu.
— K. Knap
Reposted fromdziaba dziaba viapleassure pleassure
9352 6f79 390
Reposted fromindie indie viapleassure pleassure

November 15 2017

starryeyed
starryeyed
Reposted frombluuu bluuu viajnna jnna
starryeyed
Listopad to taki miesiąc od tęsknoty. Miesiąc od uporczywego smutku. Miesiąc, który popija się winem.
— Kaja Kowalewska
Reposted frommefir mefir viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
starryeyed
Tu nie chodzi o to, czy ktoś się zmieni, czy to zrobił to tylko raz, czy po pijaku, inne cuda wianki. Tu chodzi po prostu o fakt, że ktoś zdeptał Was i  to w co wierzyliście. Nieważne, że wczoraj było miło, nieważne, że tyle było wspólnych planów, nieważne że półka z Ikei stoi nierozpakowana i czeka na skręcenie, że bilety do kina kupione na poniedziałek. Jedyne co trzeba zrobić w tej sprawie to poszukać resztek szacunku do samego siebie, wstać, pokazać środkowy palec i powiedzieć NIE.
Reposted fromwaflova waflova viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
starryeyed
bo Ty to łóżko w którym śpię,
spokojna noc i dobry dzień.
Reposted fromkalesony-dziadka kalesony-dziadka
starryeyed
starryeyed

Stan zakochania figuruje na liście chorób WHO na pozycji F63.9 jako „Zaburzenie nawyków i popędów”, obok piromanii, kleptomanii i patologicznego hazardu. Osoba zakochana nie myśli racjonalnie. Wpada w skrajne nastroje, a jej potrzeba snu zmniejsza się nawet o 2/3.

Reposted frommrsmean mrsmean
starryeyed
7967 f578 390
Reposted fromdiicap diicap viamrsmean mrsmean
starryeyed
8172 8b7b 390
~ Leopold Tyrmand - "Dziennik 1954"
Reposted fromtimetolove timetolove viamrsmean mrsmean
starryeyed
Nie umiem sobie znaleźć miejsca na świecie - wyznała Natalia. - Mam dwadzieścia pięć lat, dyplom zrobiłam na piątkę, jestem wykształcona. I nadal nic nie rozumiem. Nie wiem, czego naprawdę chcę. Czasem mi się zdaje, że do tego stopnia nie wiem, że aż mnie prostu nie ma. Co jest najważniejsze? Jak mam żyć, żeby to było dobre życie? Wciąż próbuję postępować właściwie - i wciąż popełniam błędy, mylę tropy. Kiedy to się skończy?
— Małgorzata Musierowicz, "Córka Robrojka"
Reposted fromcudoku cudoku viamrsmean mrsmean
Każdy potrzebuje człowieka, do którego może się odezwać i powiedzieć: “Jest mi dzisiaj źle, nie wiem, co robić”.
— Elżbieta Penderecka
starryeyed
Reposted frombluuu bluuu viadynamite dynamite
starryeyed
9608 7fd0 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viaauroraaa auroraaa
4408 068d 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness vialeniwieec leniwieec

November 13 2017

starryeyed
Reposted fromfitvet fitvet vialily24 lily24
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl