Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

9532 89e3 390
Reposted fromplehtonic plehtonic viasmokingtime smokingtime
starryeyed
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viasmokingtime smokingtime
3756 00f5 390
starryeyed
starryeyed
5439 d075 390
starryeyed
starryeyed
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaszerszer szerszer
starryeyed
Życie zostawia blizny na ciele i na duszy. Kiedy poznaje się kogoś w połowie drogi, trudno oczekiwać, że nie będzie miał żadnych zadrapań.
— Chufo Lloréns
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaszerszer szerszer
starryeyed

August 14 2017

3182 48c5 390
Reposted fromtayfun tayfun vialaparisienne laparisienne
4934 0066 390
Reposted fromsunlight sunlight vialaparisienne laparisienne
starryeyed
Lubię z Tobą tańczyć, lubię Cię w sypialni. Lubię patrzeć w gwiazdy, lubię tracić hajsy. Lubię pić szampana 
— lubisz być pijana.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
starryeyed
starryeyed
8777 c97b 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaistsoeasy istsoeasy
starryeyed
8702 f60f 390
Szamba...
7607 6eeb 390

insanity-and-vanity:

“Take a lover who looks at you like maybe you are magic.” — Frida Kahlo

Reposted fromkattrina kattrina viaistsoeasy istsoeasy
starryeyed
1509 51c3 390
Reposted fromyannim yannim viaistsoeasy istsoeasy
starryeyed
0439 5444 390
5429 1aaf 390
Reposted fromhiqualitycakes hiqualitycakes viaistsoeasy istsoeasy
starryeyed
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna viapieceoflife pieceoflife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl