Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

starryeyed
8777 45ea
starryeyed
czujesz się głupio kiedy pytają co słychać?
Reposted fromthesmajl thesmajl viaover-land over-land
starryeyed
starryeyed
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viacheersbaby cheersbaby
starryeyed
Zajebiste życie to tylko kwestia zajebistego myślenia.
— Beata Pawlikowska
Reposted fromdorothi dorothi viacheersbaby cheersbaby
starryeyed
Jest przystojny, ale ma coś jeszcze - tego wydestylowanego diabła, który chowa mu się w oczach.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"

July 18 2017

starryeyed
9374 1a65
Reposted fromveryrude veryrude viadressuicide dressuicide
1668 0c3c 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viadressuicide dressuicide
starryeyed
Raz na jakiś czas w naszym życiu pojawiają się ludzie, po których sprzątamy latami.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaKinKac KinKac
starryeyed
Jestem chora na ''wszyscy są ode mnie lepsi''...
— przewlekle chora
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaKinKac KinKac
starryeyed
9180 580b
Reposted frommhsa mhsa viapeepingtom peepingtom
starryeyed
Najważniejsze w życiu jest być zdrowym. Wszystko inne jest kwestią chęci i siły, czasami szczęścia.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaplugss plugss

July 17 2017

starryeyed
Reposted frommyrla myrla viababababa babababa
starryeyed
Nie wiem czemu nie chcesz przestać mi się śnić
Skoro dziś nie znaczymy dla siebie nic
— Rozbójnik Alibaba & Bezczel "Byłaś serca biciem"
starryeyed
starryeyed
1028 6408
Reposted fromcalifornia-love california-love viastopme stopme
1054 5572
starryeyed
5568 b4db 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viarosses rosses
9202 8d39 500
Reposted fromecto ecto viatacolatawysoko tacolatawysoko
starryeyed

Przytulamy się ze zmęczenia. Żadnych dialogów. I tak wiem, co myślisz.

— Manuela Gretkowska "Podręcznik do ludzi"
Reposted fromkejtowa kejtowa viahormeza hormeza
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl