Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

starryeyed
7448 0f91 390
Reposted byncmspreverentiaa
starryeyed
3019 fbde 390
starryeyed
8545 15e4 390
starryeyed
2816 2037 390
Kraków, Dzień dobry 
Reposted frompureevil pureevil viablackheartgirl blackheartgirl
starryeyed
Miłość nie przynosi ze sobą cierpień. Cierpienie przynosi instynkt posiadania, który jest zaprzeczeniem miłości. 
— Antoine de Saint-Exupery
starryeyed
6778 efa8 390
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viablackheartgirl blackheartgirl
starryeyed
zabrakło mi ciebie
z dnia na dzień
bez powolnego odzwyczajania

nie pogodzona
nie przytulona
na pożegnanie
nie mogłam uwierzyć

że jabłka kwaśne
że wiśnie gorzkie
że opadają mi kąciki ust
i że tak już będzie zawsze
— Małgorzata Sochoń
Reposted fromohwow ohwow viablackheartgirl blackheartgirl
starryeyed
6195 aa55 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapuremindx puremindx
starryeyed
3777 e8d7 390
Reposted fromJuliettevonCat JuliettevonCat viapuremindx puremindx
0303 c0f5 390
Reposted fromruthieful ruthieful viaviva-salvadore viva-salvadore
starryeyed
starryeyed
2816 2037 390
Kraków, Dzień dobry 
Reposted frompureevil pureevil viablackheartgirl blackheartgirl
starryeyed
Miłość nie przynosi ze sobą cierpień. Cierpienie przynosi instynkt posiadania, który jest zaprzeczeniem miłości. 
— Antoine de Saint-Exupery
starryeyed
6778 efa8 390
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viablackheartgirl blackheartgirl
starryeyed
zabrakło mi ciebie
z dnia na dzień
bez powolnego odzwyczajania

nie pogodzona
nie przytulona
na pożegnanie
nie mogłam uwierzyć

że jabłka kwaśne
że wiśnie gorzkie
że opadają mi kąciki ust
i że tak już będzie zawsze
— Małgorzata Sochoń
Reposted fromohwow ohwow viablackheartgirl blackheartgirl
starryeyed
6195 aa55 390
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapuremindx puremindx
starryeyed
3777 e8d7 390
Reposted fromJuliettevonCat JuliettevonCat viapuremindx puremindx
0303 c0f5 390
Reposted fromruthieful ruthieful viaviva-salvadore viva-salvadore
starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl