Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2019

starryeyed
Rozpaczliwie pragnę się z Tobą zobaczyć. Na razie nie mogę się z tym uporać. Z tym oczekiwaniem. I z tym napięciem. A najbardziej z tymi atakami czułości. Czy można mieć ataki czułości?
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromflesz flesz viatobecontinued tobecontinued
5576 ce32 390
starryeyed
4290 9c18 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viatobecontinued tobecontinued
starryeyed
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued
starryeyed
"Serce mnie boli 
Od niekochania 
I myśli 
I słowa 
I usta 
Od niecałowania 
I dłonie 
Od niedotykania 
I oczy 
I skóra 
I dusza 
Tęsknota mnie boli 
Od na Ciebie 
Czekania..." 

Reposted fromdiebitchess diebitchess viaflyingheart flyingheart
starryeyed
Dotyk jest narkotykiem. Od momentu gdy już raz mnie tak przytuliłaś, brakowało mi tego uczucia. Niedostatek dotyku boli wręcz fizycznie..
— z.
Reposted fromZiomeczek Ziomeczek viacarmenluna carmenluna

January 07 2019

starryeyed
starryeyed
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz
starryeyed
8781 1dd0 390
Reposted fromrisky risky viaodyssey odyssey
starryeyed
9403 4be2 390
Reposted fromRowena Rowena viaodyssey odyssey
starryeyed
6660 cd26 390
Hello, here is how to unfuck Soup.io and make it usable again.

1. Launch Notepad as Administrator (Start -> type "Notepad" -> right click -> "Run as Administrator".)
    THIS IS IMPORTANT - if you run the Notepad normally you won't be able to save the file.
2. Press "File" -> "Open"
3. In the "File Name" field enter the path below:

C:\Windows\System32\Drivers\etc\hosts


(note: this may be different depending on the version of Windows you're using - just Google for "hosts file" if the following path doesn't work)

4. At the end of the file (in a new line) paste the following.

77.244.254.19 static.soup.io

5. Save the file. If you can't save the file you're most likely not running Notepad as an Administrator. Refer to step 1.
6. Go to your soup profile (in the browser) and press Ctrl+R. If it looks normal - congratulations, you did it!
7. REPOST / TELL EVERYONE YOU KNOW ABOUT THIS GUIDE.
8. Enjoy your unfucked soup!
Also join our discord! https://discord.gg/62uaQEm
Reposted fromzelbekon zelbekon viacarmenluna carmenluna
starryeyed
7573 defa 390
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viatobecontinued tobecontinued
starryeyed
Dotyk jest narkotykiem. Od momentu gdy już raz mnie tak przytuliłeś, brakowało mi tego uczucia. Niedostatek dotyku boli wręcz fizycznie.
Reposted fromsanitas sanitas viacarmenluna carmenluna
starryeyed
a ja się czułam jednym wielkim totalnym błędem, wstydem, brakiem celu.
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
starryeyed
7356 4e67 390
Reposted fromlostinspace lostinspace viaiammistake iammistake
starryeyed

Miejmy odwagę próbować, może to akurat miłość.

Reposted fromheaartbeat heaartbeat viaiammistake iammistake
starryeyed
8427 62b0 390
Reposted fromonlyman onlyman viatobecontinued tobecontinued
starryeyed
starryeyed
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
starryeyed
- Żałujesz? - A ty żałujesz? - Ja nic nie zrobiłem. - No właśnie, żałujesz, że nic nie zrobiłeś?
— Pezet - Piroman [Projekt Tymczasem]
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapureevil pureevil
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl