Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

starryeyed
znów i znów kartkuję te żałosne wspomnienia i wciąż zadaję sobie pytanie, czy to wtedy, w blasku tego lata, poczęło się pęknięcie w moim życiu?
— Vladimir Nabokow
Reposted fromthejelly thejelly vialaparisienne laparisienne
starryeyed
Fakt, że cierpisz, znaczy, że pozwoliłaś, aby ktoś miał dla ciebie znaczenie.
— Emery Lord
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSurvivedGirl SurvivedGirl
starryeyed
3348 596e 390
J.L. Wiśniewski
Reposted fromimbirimbir imbirimbir viazupson zupson

November 08 2018

starryeyed
Reposted fromshakeme shakeme viaistsoeasy istsoeasy
starryeyed
Reposted frombluuu bluuu viastopme stopme
starryeyed
1364 b5e3 390
Reposted fromktosiowa ktosiowa viain-flagranti in-flagranti
starryeyed
Zdaje się, że tej dziewczynie potrzeba tysiąca przytuleń, by wymazać cały smutek, który niesie na swoich ramionach.
— Jessica Sorensen
(via kololowanki23)
starryeyed
starryeyed

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
starryeyed
Traktuj siebie jak świątynię, a nie jak śmietnik i nie ważne, czy tyczy się to jedzenia, czy myśli. Stajesz się tym, czym się karmisz.
— Magdalena Witkiewicz
starryeyed
starryeyed
Na­dal zaj­mu­jesz 90% mo­jego mózgu. Po­zos­tałe 10% zaj­mują myśli o tym, że po­win­nam przes­tać o To­bie myśleć.
— Izohelia
Reposted fromstercum stercum viapiehus piehus
starryeyed
Jest takie spojrzenie, którym patrzymy tylko na jedną osobę.
starryeyed
9209 7463 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viaexoticflower exoticflower
starryeyed
8844 7851 390
Reposted frommoai moai viaexoticflower exoticflower
starryeyed
starryeyed
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
starryeyed
9517 5655 390
Reposted fromonlyman onlyman viaexoticflower exoticflower
starryeyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl