Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 18 2017

starryeyed
8278 802e 390
Reposted frompixielark pixielark viaindisputabel indisputabel
starryeyed
Nikt nie jest zbyt zajęty, to tylko kwestia priorytetów.
— znalezione
starryeyed
Będziesz miała piękne życie kiedyś, będziesz gwiazdą na czyimś niebie.
— wróć.
Reposted fromgabunia gabunia viaagatojaa agatojaa
starryeyed
Uwielbiam gdy ktoś kończy swoje historie słowami: "wezmę Cie tam kiedyś".
starryeyed
1243 c758 390
Reposted fromonakochago onakochago viaagatojaa agatojaa
starryeyed

Jeśli szukasz miłości swojego życia, przestań. Będzie na Ciebie czekać, gdy zaczniesz robić rzeczy, które kochasz.

Reposted fromkatarzynarogala katarzynarogala viaagatojaa agatojaa
starryeyed
Musisz zrozumieć, którym końcem igły chcesz być. Tym przywiązanym do nici czy tym, który przebija tkaninę.
— Sue Monk Kidd – Czarne skrzydła
starryeyed
9299 72cd 390
Reposted frombicyclelove bicyclelove viamalamarcelka malamarcelka
9532 89e3 390
Reposted fromplehtonic plehtonic viasmokingtime smokingtime
starryeyed
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viasmokingtime smokingtime
3756 00f5 390
starryeyed
starryeyed
5439 d075 390
starryeyed
starryeyed
Dotyk wyznacza początek miłości. Jeśli kogoś kochasz - czujesz potrzebę dotyku; przytulania, głaskania, całowania. Ale dotyk wyznacza też koniec miłości. Jeśli nie chcesz już przytulać, głaskać i całować, to znaczy, że przestałaś kochać.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaszerszer szerszer
starryeyed
Życie zostawia blizny na ciele i na duszy. Kiedy poznaje się kogoś w połowie drogi, trudno oczekiwać, że nie będzie miał żadnych zadrapań.
— Chufo Lloréns
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaszerszer szerszer
starryeyed

August 14 2017

3182 48c5 390
Reposted fromtayfun tayfun vialaparisienne laparisienne
4934 0066 390
Reposted fromsunlight sunlight vialaparisienne laparisienne
starryeyed
Lubię z Tobą tańczyć, lubię Cię w sypialni. Lubię patrzeć w gwiazdy, lubię tracić hajsy. Lubię pić szampana 
— lubisz być pijana.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl