Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2017

starryeyed
9885 d127 390
starryeyed
7696 53db 390
Reposted fromBloodMoon BloodMoon viayourhabit yourhabit
5691 b015 390
Reposted fromsexypretty sexypretty viayourhabit yourhabit
starryeyed
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre

September 18 2017

starryeyed
Albo wchodzisz do mojego życia, albo z niego znikaj. Proszę, nie stój w progu...
Reposted fromxalchemic xalchemic viatobecontinued tobecontinued
starryeyed
starryeyed
Reposted fromciarka ciarka viaodyssey odyssey
6936 91a9 390

autumncat:

petits morceaux de strasbourg aujourd'hui !

starryeyed
3674 39f7 390
7840 466a 390

undr:

Fred den Ouden. Kissing goodbye. Amsterdam. 1967

starryeyed
Chciałaś kiedyś kogoś, kogo nie powinnaś chcieć?
— "Orange Is the New Black"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakittylitter kittylitter
starryeyed
a Ty kim, kim dla mnie mógłbyś być?
— Hey
starryeyed

"Chciałbym Cię mieć w domu na jesień. I pisać do Ciebie listy szeptem. I słuchać jak patrzysz w sufit, myśląc nad tym, że pięknie jest. I zamykać Twoje oczy swoimi ustami. I usypiać Cię swoim oddechem. I grać Ci na gitarze, śpiewać ulubioną piosenkę. I pisać o Tobie wiersze. I uciec z Tobą gdzieś.
I żyć."

Mikołaj Bajorek, "Bard od Siedmiu Boleści"

Reposted fromdelain delain viatinkerbelljar tinkerbelljar
starryeyed
starryeyed
6818 6fb9 390
0532 a723 390

1950′s

5441 45b5 390
starryeyed
Pogubiłam się już w liczbie rozczarowań.
Reposted fromborn2die born2die viatinkerbelljar tinkerbelljar
0035 6218 390

🔪check my blog🔪

Reposted fromKiro Kiro viatacolatawysoko tacolatawysoko
0474 db84 390
Reposted frombrumous brumous viatacolatawysoko tacolatawysoko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl