Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2018

starryeyed
Reposted fromshakeme shakeme viasentymentalna sentymentalna
starryeyed
8434 3287 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
starryeyed
Wiesz, co od kilku miesięcy dzieje się w mojej głowie? Od stanu otępienia przechodzę w maksymalną chęć życia. Potrafię obudzić się przerażona i za kilka godzin mieć wszystko w dupie. Jednego dnia myślę, że najważniejsze jest tu i teraz, a drugiego wpadam w panikę, że jednak nic już nie będzie takie samo
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaignoratiion ignoratiion

April 17 2018

starryeyed
starryeyed
3574 a89d 390
Reposted fromnonecares nonecares viasentymentalna sentymentalna

April 16 2018

starryeyed
znowu rozpadłam się na kawałeczki...
— notgoodenough
Reposted byfreeway freeway
starryeyed
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKawaiiNamida KawaiiNamida

April 13 2018

starryeyed
Ja potrzebuję faceta, który da mi szansę być kochającą, czułą, delikatną, odsłoniętą, odkrytą ze wszystkimi swoimi słabościami, i nie wykorzysta tego.
— potrzebuję
Reposted fromchocoway chocoway vianaturalginger naturalginger
starryeyed
8095 ec30 390
Reposted fromnacpialke nacpialke vianaturalginger naturalginger
6795 f1e0 390
starryeyed
- Wierzysz w przeznaczenie, czy uważasz, że to los? 
- Wierzę w wolną wolę.
- To znaczy?
- Nie muszę Cię kochać, ale chcę.

April 12 2018

starryeyed
1582 4bf8 390
Reposted fromsarazation sarazation viacotarsky cotarsky
starryeyed
5543 8f90 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viacotarsky cotarsky
starryeyed
Można milczeć i milczeniem kogoś ranić.
— Jan Twardowski - Dłużej niż na zawsze. Nie tylko aforyzmy
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapomoor pomoor

April 09 2018

1222 2d24 390
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaiguana iguana
starryeyed
8020 1795 390
50 days of Summer
Reposted fromcountingme countingme viatobecontinued tobecontinued
starryeyed
starryeyed
1462 bf1f 390
starryeyed
starryeyed
0478 f571 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl