Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2019

starryeyed
Zamiast opierać się zmianom, poddaj im się.
Niech życie będzie z tobą, nie przeciw tobie.
Jeśli obawiasz się, że twoje życie odwróci się do góry nogami, nie bój się. Skąd wiesz, że do góry nogami nie jest lepiej niż normalnie?
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
starryeyed
Uwielbiam ludzi, którzy potrafią mnie rozbawić. Naprawdę myślę, że najbardziej ze wszystkiego, lubię się śmiać. Śmiech leczy niezliczoną liczbę chorób i jest prawdopodobnie najważniejszą cechą człowieka.
— znalezione
starryeyed
3960 3696 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viajamaicanbeat jamaicanbeat
starryeyed
Nie zdajesz sobie sprawy, jak za kimś tęsknisz, póki nie spotykasz się z nim po długiej rozłące i twoje serce w końcu znów może bić.
— Jewel E. Ann - "Miejsce bez Ciebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaSurvivedGirl SurvivedGirl
starryeyed
5098 6751 390
Reposted fromagatiszka agatiszka viaSurvivedGirl SurvivedGirl
starryeyed
6179 91ad 390
Reposted fromsavatage savatage viaexoticflower exoticflower
starryeyed

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
starryeyed

Miałem zamiar podejść do ciebie i zapytać, czy masz wolny wieczór, ale uświadomiłem sobie, że wieczór to za mało, więc chciałbym zapytać od razu, czy masz dla mnie wolne całe swoje życie.

— /P. Adamczyk/
starryeyed
Znajdź kogoś, kto sprawia, że czujesz się lepsza niż jesteś.

starryeyed
1891 413a 390
Reposted fromrisky risky vianiedonaprawienia niedonaprawienia

September 08 2019

9984 4a6b 390
Reposted frommartinini martinini viaflyingheart flyingheart
starryeyed
4693 9286 390
1890s
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viarabarbarowy rabarbarowy
starryeyed
4772 2c2a 390
starryeyed
Nie chcę kogoś, przy kim trzeba chodzić na palcach. Chcę czasem śmiać się za głośno, gryźć za mocno i nie bać się tego, że podepczę Ci stopy, kiedy zmusisz mnie do tańca. A kiedy wpadnę na jakiś głupi pomysł, wtóruj mi, zróbmy coś głupiego, twórzmy prawdziwe, żywe wspomnienia, a nie niedokończone zdania z niesmakiem na ustach.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, notatki

September 02 2019

starryeyed
Każda kobieta lubi, jak facet o nią walczy.
— Internet
Reposted fromdys dys viabazinga22 bazinga22
starryeyed
Brawa dla tych, którzy mają odwagę powiedzieć: 
„Porozmawiajmy, bo nie chcę Cię stracić”.
— "Weź mnie. Tu i teraz."
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabazinga22 bazinga22
starryeyed
1877 e080 390
Reposted fromagatiszka agatiszka
starryeyed
starryeyed
Zakochane kobiety są o wiele lepsze w łóżku.
— Jerzy Pilch, "Pilch: Pisarz poluje do krwii ostatniej", Gazeta Wyborcza, 23-24.08.14
Reposted fromimyours imyours viaohhhfuckitt ohhhfuckitt

August 26 2019

starryeyed
Między 'dzień dobry', a 'dobry wieczór', umieściłabym jeszcze 'dziękuje, że jesteś', 'widzimy się wieczorem', 'wino słodkie czy półsłodkie?
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl