Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 23 2018

starryeyed
2517 18d9 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialaparisienne laparisienne
starryeyed
9649 6194
Reposted fromkarahippie karahippie viaxannabelle xannabelle

June 22 2018

starryeyed
1354 8755
Reposted fromaletodelio aletodelio viawonderwall wonderwall
starryeyed
2947 94e7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaemtezmazupe emtezmazupe
starryeyed
To, jak traktują Cię inni - to ich karma. Sposób, w jaki reagujesz - to Twoja karma.
— Wayne Dyer
starryeyed
7950 b307 500
starryeyed
starryeyed
2769 7c84 500
Reposted fromsavatage savatage viain-flagranti in-flagranti

June 21 2018

7742 0791 500
Reposted fromSkydelan Skydelan viaSurvivedGirl SurvivedGirl
4806 cc0e 500
Reposted fromwowimtired wowimtired viaemtezmazupe emtezmazupe

June 20 2018

starryeyed
Została pocięta, poszarpana przez ludzi i przez okoliczności.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaxannabelle xannabelle
starryeyed
2305 804e
Reposted fromkarahippie karahippie viaxannabelle xannabelle
starryeyed
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaSurvivedGirl SurvivedGirl
starryeyed
Moja zupa to moja głowa - dziwny, emocjonalny burdel z ładnymi obrazkami i tysiącem niewypowiedzianych słów...
— niepotrzebneskreślić
Reposted fromwerterowska werterowska viaxannabelle xannabelle
starryeyed
8674 593b
take a lover
Reposted fromstonerr stonerr viaxannabelle xannabelle

June 12 2018

starryeyed
- Dlaczego nie powiesz tego od razu ?
- Że co?
- Że chcesz do mnie znów kiedyś przyjść.
— Ingeborg Bachmann - ' Malina '
starryeyed
starryeyed
4472 ca19
Reposted from4777727772 4777727772 viamraumadzia mraumadzia

June 11 2018

starryeyed
Na peronie uśmiech znikł, odwróciłeś się wolno,
nie wolno tak rozkochiwać, aby potem sobie iść.
Nie wolno, nie wolno tak.
— Power of Trinity.
starryeyed
Rozpieściłeś moje serce i co mam z nim począć teraz sama
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl