Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2017

starryeyed
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
starryeyed
Moje myśli opiekują się Tobą. Niezależnie czy bez Twojej, czy za Twoją zgodą.
— Stachura, Dzienniki
Reposted fromlappelduvide lappelduvide viaegzystencja egzystencja
starryeyed
Ciężko się oddycha jak coś uciska duszę.
Reposted fromlabellavita labellavita viaFuckyoubitch Fuckyoubitch
starryeyed
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viaFuckyoubitch Fuckyoubitch
starryeyed
- Masz ładne usta - mówi. - Nie mogę oderwać od nich wzroku.
- Powinieneś ich spróbować są całkiem smaczne.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaFuckyoubitch Fuckyoubitch
starryeyed
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
starryeyed
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
starryeyed
9441 a63d 390
Reposted fromNajada Najada viaFuckyoubitch Fuckyoubitch
starryeyed
potrzebuj mnie.
— ..
starryeyed

March 21 2017

starryeyed
starryeyed
4141 a950 390
Reposted fromintotheblack intotheblack viazupson zupson
starryeyed
Bywają takie dni, które może naprawić jedynie dźwięk Twojego głosu.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
starryeyed
Czasem najtrudniej jest postawić kropkę. Nadużywamy wtedy przecinków, chcąc przedłużyć to, co w rzeczywistości już dawno powinno mieć swój koniec.
Reposted fromsouxie souxie viamyinstantneed myinstantneed

March 20 2017

starryeyed
Prawdziwe uczucie będzie spontaniczne i przyjdzie całkowicie naturalnie, bez obliczeń i kalkulacji.
— właśnie
Reposted fromfanaberie fanaberie viaeternia eternia
9900 933d 390
Reposted fromderzw3rg derzw3rg vialottibluebell lottibluebell
9830 08da 390

gonegal:

pink + purple neon moodboard 💟

Reposted fromerial erial viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
starryeyed
7570 26c0 390
Reposted fromNajada Najada viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
starryeyed
Wydawał mi się idealny. Jakby dla mnie wycięty z papieru. Boję się, że takich ludzi więcej nie ma.
— zielonarzabka.blog.pl
Reposted frometernia eternia viaprecelka precelka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl