Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

starryeyed
5575 1b6a 390
Reposted fromnutt nutt viaistsoeasy istsoeasy
6391 f55d 390
Reposted frombrumous brumous viapleassure pleassure
starryeyed
0362 862b 390
starryeyed
0542 5281 390
starryeyed
5101 dd76 390
Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze
starryeyed
starryeyed
Ty nie wiesz, ile razy przez całą noc byłaś ze mną, mówiłaś do mnie, śmiałaś się do mnie; wyznawałaś mi takie rzeczy, o których marzyłem, a kiedy przychodziło rano i budziłem się, widziałem obok siebie puste miejsce.
— Hłasko
Reposted fromsfeter sfeter viaworthit worthit
8981 b29e 390
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vialubje lubje
starryeyed
starryeyed
7560 3c10 390
Reposted from4desire 4desire viakittylitter kittylitter

February 19 2018

starryeyed
starryeyed
3834 2a22 390
Reykjavik, Iceland 15.02.2018

February 18 2018

starryeyed
5692 d416 390
Reposted fromdontbemad dontbemad viakittylitter kittylitter
starryeyed
4205 30a3 390
starryeyed
5807 1284 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viakittylitter kittylitter
starryeyed
1568 974f 390

"Ludzie się boją. 
Że już nie potrafią poznać kogoś nowego. Że nie widać kogoś kto porwie, zauroczy, zakręci. 
Że nie ma kogoś dla kogo traci się zmysły i dech. 
Ludzie boją się, że będą sami. 
Że nie będzie dla kogo kupować bielizny i butelki wina. 
Że zakupy zawsze dla jednej osoby. 
I kawa rano też. 

Na dłuższą metę samemu jest trudno. Kogoś się, więc, do swojego świata wpuszcza, przez moment jest ulga, a później okazuje się, że nagle w tym naszym świecie powstał tłok i że trzeba trochę przewietrzyć pomieszczenia.

I znowu jest samotność. 

W tym wszystkim moim zdaniem chodzi jednak o to aby umieć żyć samodzielnie. 

Nie szukając w tej drugiej osobie ratunku czy ocalenia przed naszymi, własnymi problemami. Nie szukając jej ze strachu przed samotnością. 

Być z kimś to dla mnie wybór. Że cię chcę, mimo że potrafię dać sobie radę w życiu. 

Szczęście ciągnie do szczęścia."

 - Piotr C. pokolenieikea.com

Reposted frompanikea panikea viasentymentalna sentymentalna
3777 1cea 390
starryeyed
9012 a554 390
Reposted fromanielewska anielewska viasamovolka samovolka
starryeyed
9735 6d37 390
starryeyed
1912 204f 390
Reposted fromretaliate retaliate vianikomuanislowa nikomuanislowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl