Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

starryeyed
1288 d32a 390
starryeyed
3729 f6e7 390
Reposted fromkarahippie karahippie viaTangizz Tangizz
starryeyed
9630 418b 390
starryeyed
4079 cf47 390
Reposted fromwwannie wwannie viarock-sex-love rock-sex-love

December 02 2017

starryeyed
4232 14dc 390
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
starryeyed
Nie wierzę w przypadki. Podobne dusze zawsze na siebie trafią. Świat z pozornie nieznaczących zdarzeń, będzie im układał drogę do siebie tak długo, aż w końcu się spotkają. Kiedy ktoś ma się pojawić w naszym życiu, to się pojawi. Zadba o to każda gwiazda i każdy obłok na niebie.
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle viatobecontinued tobecontinued
starryeyed
Na koniec nie będa mnie bolały słowa wrogów, lecz milczenie przyjaciół.
— Martin Luther King
Reposted fromatyde atyde viacitiesofnight citiesofnight
starryeyed
9159 75a0 390
Reposted fromaisu aisu viacitiesofnight citiesofnight
starryeyed
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami

December 01 2017

starryeyed
Dusza nie wychodzi na fotografii.
— Jan Twardowski
Reposted fromgreebo greebo viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle
starryeyed
Nie pierwszy raz, nie jestem wszystkim czego chcesz.
— A. Dąbrowska Dreszcze
Reposted fromM-M M-M viajakmidzisiajzle jakmidzisiajzle

November 24 2017

starryeyed
Reposted frombluuu bluuu viaKawaiiNamida KawaiiNamida
starryeyed
5268 764f 390
17/9/17
starryeyed
Kwiaty na to są, ażeby więdły, ale serca są, aby kochały.
— L. Staff
Reposted fromeryawen eryawen viapocosiebajerzy pocosiebajerzy
0251 61ec 390
Reposted fromcourtney97 courtney97 vialekkaprzesada lekkaprzesada
starryeyed
Uderzył mnie mocno słowem, a później jego brakiem, bo nie przeprosił (...) A przecież słowa ranią głęboko i nigdy nie zapominasz tego bólu.
— porypana panna
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabrianmay brianmay
starryeyed
starryeyed
Właśnie pękło mi, kurwa, serce.
— przez Ciebie
Reposted fromsouxie souxie viabrianmay brianmay
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl