Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 22 2017

5376 6a0e 390
Reposted fromfuckblack fuckblack viazgadnij zgadnij
starryeyed
8849 2e7f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaKawaiiNamida KawaiiNamida
starryeyed

Spacerowanie palcami po Tobie.
     

— Adamczyk
Reposted frompiepszoty piepszoty viaBrewOfLonging BrewOfLonging
starryeyed
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viaBrewOfLonging BrewOfLonging
starryeyed
8580 5d53 390

boyirl:

Graziano Locatelli

starryeyed
9462 6565 390
Reposted fromremeeember remeeember viaKawaiiNamida KawaiiNamida
6379 6f84 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viazupson zupson
starryeyed
Straciałam na Ciebie 1460 swoich dni. Ty, tak naprawdę, nigdy nie straciłeś na mnie ani jednego.
— takie życie proszę Państwa
Reposted fromwetryagain wetryagain viazupson zupson
starryeyed
2887 886f 390
Reposted fromdusix dusix viaordinarylove ordinarylove
starryeyed
0916 cf25 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagawor gawor

April 21 2017

starryeyed
starryeyed
nie mam pojęcia, co ktoś mógłby we mnie pokochać.
Reposted fromnotenough notenough viasplendiid splendiid
starryeyed
Nie podchodź do mnie jeśli chcesz mnie do siebie przyzwyczaić i zniknąć.
Reposted fromznikajac znikajac viatobecontinued tobecontinued
starryeyed
Myślę, że najtrudniej jest mówić o najważniejszych rzeczach. 
Wstydzimy się ich, gdyż słowa umniejszają je. 
Sprawiają, że to, co w naszej głowie wydawało się
wielkie i wspaniałe, po wypowiedzeniu staje się okrutnie zwyczajne.
5540 f054 390

Ernst Haas - Central Park, Spring 1970

Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
starryeyed
Nigdy nie kłóć się w łóżku. Możesz się w nim godzić. Pilnuj, żeby to, co ze świata, nie wchodziło między Was przynajmniej tam. Noc ma być czuła.
— Ian Kerner
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaunmadebeds unmadebeds
5376 6a0e 390
Reposted fromfuckblack fuckblack viawiks wiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl