Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2019

starryeyed
Dla miłości, która pozwoliła mi odejść, abym mogła znaleźć taką, której warto się trzymać.
— Corinne Michaels - "Powiedz, że zostaniesz"
starryeyed
"Przestań pozwalać, by ludzie robiący dla Ciebie tak mało, mieli tak duży wpływ na Twoje myśli, uczucia i emocje." - Will Smith
starryeyed

Znajdź sobie kogoś kto będzie dumny,że ciebie ma.

— 18.58
Reposted fromrisky risky viawalkthemoon walkthemoon
starryeyed
Tańcz, kiedy śpiewa księżyc i nie płacz z powodu kłopotów, które jeszcze nie nadeszły.
— Patricia Briggs
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialittlewhitelies littlewhitelies
starryeyed
Są dni, kiedy jedynym skutecznym sposobem jest dolanie wódki do kawy.
— C.J. Tudor
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialittlewhitelies littlewhitelies
starryeyed
Niesłychanym komfortem w związku jest nie musieć kłamać.
— Jan Englert
Reposted frompesy pesy vianotperfectgirl notperfectgirl
starryeyed
4068 9c44 390
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke viashitsuri shitsuri
3413 1e36 390
Reposted fromfakinszit fakinszit viashitsuri shitsuri
starryeyed
9643 b83e 390
Reposted fromnoone97 noone97 viazzuuoo zzuuoo
starryeyed
3520 d5a7 390
Anna Ciarkowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viazzuuoo zzuuoo
starryeyed
5363 5df5 390
Reposted fromaletodelio aletodelio viainstitches institches
starryeyed
3754 59f6 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viainstitches institches
starryeyed
Bardzo boję się, że nie wykorzystam swojego życia na sto procent. Przeraża mnie fakt, że czas mija, a ja mam tyle do zrobienia. Tyle spraw chce załatwić, tyle miejsc odwiedzić, tyle zdań jeszcze nie wypowiedziałam. Jeszcze tyle chcę napisać, tyle przeczytać, tak wiele marzeń mam do spełnienia i taki ogrom piękna, które chciałabym ujrzeć.  Staram się jak mogę wykorzystać to życie, ale zawsze gdzieś w środku siedzi ten mały potwór, który mówi, że nie zdążę.  
— PIK
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viainstitches institches
starryeyed
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
starryeyed
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viainstitches institches
starryeyed
była urocza,
ale pomyślałem, że spotkam wiele takich...
nie spotkałem
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viainstitches institches
starryeyed

Mała, ty nie jesteś powietrzem, żeby odpowiadać każdemu człowiekowi na świecie.

Zrób sobie listę osób, których opinia jest dla ciebie ważna. To są twoi najbliżsi, autorytety w istotnych dla ciebie dziedzinach i dobrze wiesz, że możesz policzyć ich na palcach obu dłoni. 

A teraz zastanów się, jak często przeżywasz słowa i zachowania osób, których na tej liście nie ma i nigdy na nią nie zasłużą. 

Tak wiele energii marnujesz na próby dopasowania się do ludzi, którzy nigdy nie będą pasować do ciebie. 

Po co?

Nie przepraszaj za swoje wartości.
Nie przepraszaj za swoją osobowość.
Nie przepraszaj za bycie sobą.

Zamiast tego, swoją uwagę i swój czas skieruj tam, gdzie nikt nigdy tych przeprosin by nie oczekiwał.

— "Listy do Małej"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viainstitches institches
starryeyed
Chcę, żebyś była dzielna. Nie wolno ci się niczego bać (...) Świat pełen jest miłości, a wiosna dociera wszędzie.
— Lucy Maud Montgomery
Reposted frombanitka banitka viablacksadcat blacksadcat
starryeyed
I tak właśnie ucieka nam czas bez wzajemnego narzucania
— usłyszane, tak życiowe
Reposted fromNiebanalna Niebanalna viablacksadcat blacksadcat
starryeyed
Reposted fromAgnya Agnya viablacksadcat blacksadcat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl