Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 16 2018

starryeyed
3634 c82c 390
Reposted fromdailylife dailylife viaconvoitise convoitise
starryeyed
1729 07b3 390
Reposted fromursa-major ursa-major viaconvoitise convoitise
starryeyed
3782 9daf 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaDreamInMyPocket DreamInMyPocket
starryeyed
5324 1890 390
starryeyed
‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia? 

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.
— G. Musso
Reposted fromswojszlak swojszlak vianiebieskieoczy niebieskieoczy
starryeyed
8844 7851 390
Reposted frommoai moai vianiebieskieoczy niebieskieoczy
starryeyed
Z czasem potrzebujemy dłoni. Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności. Pozornie proste i banalne.
— Damian Sawa
starryeyed
Byłem zaślepiony, bo kochałem cię tak, że nie nic nie widziałem,
Zostałem rozbity na milion kawałków
Gdy zdałem sobie sprawę, że w ogóle cię nie obchodzę
— Johnny Cash
Reposted fromflesz flesz vianiebieskieoczy niebieskieoczy
starryeyed
9060 2d31 390
Reposted frompiehus piehus viawildgirl wildgirl
starryeyed
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawildgirl wildgirl
starryeyed
2005 5003 390
Reposted fromrol rol viawildgirl wildgirl
starryeyed
starryeyed
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viaconvoitise convoitise
starryeyed
Jak mam sobie poradzić, posiadając umysł, który wszystko postrzega emocjonalnie?
— Kate Bush
starryeyed
4280 6b88 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaurban-cities urban-cities
starryeyed
2081 a5aa 390
Reposted frompneumokok pneumokok viaconvoitise convoitise
starryeyed
starryeyed
Wszystko można odłożyć na później, ale kochać trzeba teraz.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaconvoitise convoitise
starryeyed
starryeyed
5853 4005 390
Reposted fromslodziak slodziak viaconvoitise convoitise
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl